milan:hrnjiček

         (prof Milan Hrnjiček)                                    
        Rođen u Beogradu.
      U njemu je završio i srednju školu i studije iz više oblasti.
    
       Ranih osamdesetih godina pročuo se po svojim ekstrasensornim i isceliteljskim sposobnostima i bio
zvanično i stručno  ispitivan raznim vrstama merenja, u zemlji i inostranstvu.

       Kao osnivač prvog preduzeća na teritoriji SFRJ:  "OM - preduzeće za bioenergetska i radiestezijska istraživanja, terapijske usluge i praktikovanje drevnih tehnika meditacije i relaksacije", doprineo je širenju alternativne medicine i kao njenom ozvaničenju na teritoriji SFRJ. Osnivač je prvog alternativnog i medicinskog centra na Balkanu, 1990, u Bijeloj kod Herceg Novog, specifične kombinacije alternativne i ortodoksne medicine.

     U vreme SFRJ, kao jedan od glavnih organizatora, a odmah posle toga i u funkciji potpredsednika strukovnog sindikata za granična područja nauke i metafizike, i predsednik profesionalne komisije za rad u oblasti alternativne medicine, bio je i organizator poslednjeg skupa alternativnih medicinara i parapsihologa u Tivtu, 1991. godine.

      Posle preseljenja u Australiju 1992. godine je nastavio da se usavršava i aktivno radi sa ljudima. Sa više desetina hiljada klijenata u toku svoje karijere jedan je od najzačajnijih ex-jugoslovenskih iscelitelja i ekstrasensa.
Smatra se da je jedan od značajnijih jugoslovenskih parapsihologa i ekstrasensa, koji je istovremeno napomenut u vise knjiga i  jedini naš ekstrasens i iscelitelj upisan u vise svetskih enciklopedija.

      Zbog svojih ekstrasenzornih sposobnosti, 
bio je angažovan i u Francuskoj, gde je u etapama radio sa klijentima i u raznim francuskim centrima. Po svom dolasku u domovinu, 2012. godine,
povezao se sa svojim kolegama, želeći da ostvari svoj san o centru u kome bi razni kvalitetni alternativni terapeuti zajedno sa medicinskim stručnjacima mogli da se okupe i sarađuju.

      Punomoćnik Internacionalnih susreta stvaralaca - WORK - PEACE - FREEDOM (RAD - MIR - SLOBODA) u organizaciono-pravnim
i programskim delatnostima iz oblasti naučno-istraživačkog rada na teritoriji SFRJ, a u saradnji sa UN , UNESKOm, UNICEFom, INSAom, Medjunarodnim Olimpijski komitetom.

      Osnivač je holističkog centra Studio zdravlja, i jedan od kreatora programa A.G.A.P.E. koji se u njemu sprovodi.