dr Jelena Stojković      
     Homeopatski terapeut,
     specijalista interne medicine
Homeopatija je pravac u alternativnoj medicini koji u terapiji koristi veoma male koncentracije supsatnaci (lekova) koje u vecim koncentracijama izazaivaju iste ili slicne simptome u organizmu kao i sama bolest. Ona je jedna od holistickih medicinskih metoda, koja leci poremecenu energiju tela i koja se manifestuje pojavom bolesti. Svakom čoveku se pristupa kao jedinstvenoj, neponovljivoj individui, te se na taj nacin odredjuje samo sa njega karakteristican lek.

Homeopatija pokazuje dobre rezultate, kod lecenja :

 • kožnih bolesti
 • alergija
 • glavobolja i vrtoglavica
 • bolesti sistema za disanje
 • bolesti sistema za varenje
 • ginekoloških problema
 • endokrinih problema
 • nesanice
 • mentalno – emotivne probleme nastale usled stresnog načina života, kao i posledice svih vrsta stresova
 • sve bolesti koje su klasifikovane u klasičnoj medicini kao psihosomatske bolesti
 • nejasna stanja koja se ne mogu staviti ni pod jednu dijagnozu i samim tim se ne mogu ni lečiti klasičnom medicinom

Ovo je samo deo zdravstvenih problema koji se leče homeopatijom. Dijapazon bolesti koje se mogu lečiti homeopatijom je mnogo širi i obuhvata i kompleksne bolesti tipa sistemske bolesti, tumori...

Homeopatijom se mogu lečiti svi uzrasti, od rođenja do najstarijeg doba, bez izuzetka.


Obrazovanje:

1991. godine, Saradnik prirodnih nauka, Gimnazija u Kruševcu
13.12.1997. godine, Doktor medicine , Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Prosecna ocena na studijama 9,14
13.05.2005. godine, specijalista interne medicine

Rad:

Od 1.2.1998. radno mesto: Lekar opšte prakse, u Domu zdravlja, u Kruševcu
Od 10.4.1999. radno mesto: Lekar opšte prakse, u Dečijem dispanzeru, u Domu zdravlja, u Kruševcu
Od 5.1.2001. radno mesto: Lekar na specijalizaciji na Internom odeljenju na odsecima za dijalizu (u trajanju od godinu dana) i kardiologiju, u Zdravstvenom centru, u Kruševcu
Od 13.5.2005. radno mesto: Lekar specijalista interne medicine na Internom odeljenju, u Zdravstvenom centru, u Kruševcu
Od 1.12.2007. radno mesto: Lekar specijalista interne medicine u Koronarnoj jedinici na Internom odeljenju, u Zdravstvenom centru, u Kruševcu
Od 3.05.2012. : radno mesto Lekar specijalista interne medicine, zaposlena na odredjeno vreme na Odeljenju kardiologije KBC Zemun

   Posebne veštine:

Pohađala više kurseva i obuka za sticanje dodatnih veština:
2013. dodine položila kurs kardiopulmonalne reanimacije održan od strane ERC-Srbija
2006. godine praktična obuka iz abdominalne ultrasonografije.
Od 1997. do 2011. pohadjala i prisustvovala na više stručnih sastanaka, seminara i kongresa u okviru kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti kardiologije, pri Medicinskom fakuletu u Beogradu.
Od 2005.do 2007. god. pohadjalala skolu klasične homeopatije u organizaciji Homeopatske sekcije Srpskog lekarskog društva, čiji je i član.