.Cime se bavimo
o nama                                                                                                                                    Kontakt

ing  S t a n k a   N o l l


 


 
Ing Stanka Noll
Sertifikovani operater OBERON analizeZAŠTO – BIOREZONANTNI SKENER –„BIOLAZ-OBERON“– DIJAGNOSTIKA?

- Ako nemate vremena da se šetate od jednog do drugog specijaliste da bi saznali vaše momentalo zdravstveo stanje.
 - Ako želite da dobijete Vašu:
- PATOMORFOLOŠKU ANALIZU
- BIOHEIJSKU ANALIZU KRVI
- BIOHEMIJSKU ANALIZU URINA
- BAKTERIOLOŠKU ANALIZU
- ALERGENE
- Ako želite da se precizno upoznate sa Vašim zdravstvenim stanjem 5 godina unapred.
- Ako Vam je potrebno da sebi produžite kvalitetan radni i životni vek.
- Ako Vam je potrebno da organizam osvežite informacija kako bi trebalo da izgledate zdravi.
- Ako više volite da sprečite nego da lečite.


BIOREZONANTNI SKENER „BIOLAZ-OBERON“

•    ORGANIZAM U CELOSTI
•    STANJE SVAKOG ORGANA
•    RAZLIČITI PRESECI ORGANA
•    BOLESTI U POČETNIM STADIJUMIMA
•    BIOHEMIJSKE ANALIZE
•    BAKTERIOLOŠKE ANALIZE
•    ALERGENE


     Rezultat mnogobrojnih istraživanja niza vodećih svetskih laboratorija bio je stvaranje principijelno nove aparature, sposobne da sruši granicu između svesnog i ne svesnog. U početku su takvi radovi bili zatvoreni za javnost. Ovaj aparat je sposoban automatski bez sudelovanja čoveka, da se podesi na frekvenciju informatički talasnih karakteristika organizma. On samostalno pronalazi poremećaje i oštećenja organa i ćelija pomoću specijalno moduliranih elektromagnetskih vibracija upisanih u matricu.
     Dijagnostika je zasnovana na spektralnoj analizi vrtložnih magnetskih polja organizma. Zapis informacija se proizvodi beskontaktnim putem. Ova metoda je maksimalno udobna za pacijenta. Ne zahteva nikakve pripreme (gladovanje, klistir, uzimanje toksičnih preparata i dr.) Najbolje je da pacijent dođe u svom normalnom uobičajenom stanju, možda čak i za vreme pogoršanja stanja, radi preciznijeg snimanja.
     Metoda dozvoljava ocenjivanje stanja svakog pojedinog organa i njegovih različitih preseka ili ćeliju u 15 – 30 tačaka ocenama od 1 – 6, što omogućava otkriće skrivenih i neznatnih procesa na samom početku bolesti.
     Takav pregled nije propraćen nikakvim štetnim delovanjima na organizam, tako da nema opasnosti za oslabljene pacijente ili decu. Svaki organ i svaka ćelija imaju određene vibracije, karakteristične samo njima, koje su snimljene u memoriji računara, i mogu biti prikazane na ekranu u obliku grafikona koji prikazuje uslove informatičke izmene organa (tkiva) sa okolinom. Bilo koji patološki proces takođe ima samo njemu svojstven grafikon. U memoriji računara unesena je i velika količina patoloških procesa, uzimajući u obzir stepen izraženosti starosne, polne i druge karakteristike.
     Snimljene frekventne karakteristike organa aparat može uporediti po nivou spektralne sličnosti sa memorisanim procesima (zdravlje, patološke promene) i prepoznati najsličniji patološki proces ili tendenciju njegove moguće pojave.